OM OSS

Ulrika Appelgren Bratt

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av färg och form. Det har alltid varit en stor del av mitt liv!

Jag är certifierad inredare. Jag anser att ett hem skall avspegla de personer som bor där INTE vad de senaste trenderna säger! Det är viktigt att man trivs och känner harmoni!

Henrik Bratt

Henrik jobbar som byggnads ingenjör och entreprenör och kan hjälpa dig att få en inblick om vad kostnaden kan bli vid eventuell ombyggnation och vad det finns för möjligheter/praktiska lösningar.

Enkel Inredning 2014
loading